Byggstarter AS
Hovedmeny
Forsiden
Hva gjør vi?
Byggesystem
 
Støpeteknikk
Utvendig puss
Referanser Privat
Betonggulv
Referanser Bedrift
Opplegg for selvbyggere
Ansatte
Avtaler og kompetanse
Sidekart
Kontakt oss
Nyheter
Thermomur i Sverige
Sokkel under bindingsverksvegg for garasje
  flere nyheter

Støpeteknikk for gulv

- Fremgangsmåte ved støp av gulv har gjennomgått en betydelig forandring de senere år. Bruken av lirer for avretting er i ferd med å forsvinne. Underbygning av lirer forut for støpgir diskontinuitet i betongmaterialet,
som ofte fører til sprekkdannelse, bulningerunder uttørking og svekkelse som følger liremønsteret.

- Gulvstøping har lenge vært et eget fagområde, et arbeidsstykke som krever spesielt utstyr, tilpasset betongmateriale og erfaring med tidsforløpet under størkning og herding i forhold til bearbeidelighet, fare for frost, overflatefinish, toleransekrav osv.

- Byggstarter benytter laserstøp og flytbetong ved støping av betonggulv. Ved godt samarbeid med blanderi og utlegging, og med lang erfaring med å få til riktig konsistens i fersk vare, samt kunnskap om rett bruk av plast,
isolering og armering oppnår vi gulv i toleranseklasse 2 med minimale etterarbeider. Ved behov for glatt overflate gir laserstøp med flytbetong et ypperlig grunnlag for brettskuring eller stålglatting, alt avhengig av behov i bruksfasen.

- Betonggulv er ofte benyttet i kombinasjon med varmekabler eller varmbåren gulvvarme. Når gulvet er støpt, ligger varmegiveren godt beskyttet, og betongen leder og fordeler varme raskt og gir magasin-effekt.

- Vi anbefaler at gulvstøping utføres av fagfolk.

- Ta gjerne kontakt med oss vedrørende ditt behov og bruksområde.

Flytbetong disses plan.
Avretting ved bruk av laser.
 
utviklet av INMedia Byggstarter AS - Byggstarter AS, Boks 44, 1581 Rygge - post@byggstarter.no - Tlf: 94 10 88 77